Rouwhulp

Als een dierbare iemand komt te overlijden, lijkt het leven stil te staan. Het verlies van een naaste met wie u een betekenisvolle relatie had, is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen die iemand kan meemaken. Daarom is het heel begrijpelijk dat velen overrompeld worden door emoties in zo’n heftige periode.

Buiten de vele gevoelens die een sterfgeval met zich meebrengt, lijkt het tevens of de tijd lijkt stil blijft staan. In werkelijkheid moet er dan echter veel gebeuren en geregeld worden, waarbij voor diegene die het meest dichtbij staat vaak zorgtekort ontstaat. Het zorgen voor structuur, verzorging en ontzorging is juist dan belangrijk.

Kennismaking
In een persoonlijk kennismakingsgesprek bespreken we uw wensen en waarmee ik u kan ondersteunen. Ik bied graag maatwerk, toegesneden op uw persoonlijke situatie.

Is er vooral behoefte aan praktische hulp in de huishouding? Wilt u ook graag een luisterend oor? Zal ik met u meegaan voor een wandeling om even uw zinnen te verzetten? Beweging en een frisse neus halen zijn, (indien mogelijk) zeker in zulke periode, extra belangrijk.

Rouwhulp is naast ondersteuning bij huishoudelijke en verzorgende taken ook het ontvangen van bezoek, het inschakelen en organiseren van aanvullende diensten en u eventueel begeleiden bij het maken van keuzes voor een uitvaart. Alles staat in het teken van het ondersteunen van u in de moeilijke tijd na het overlijden van uw dierbare. Vooral de eerste periode na overlijden is erg intens, maar meestal ook nog de weken erna. Ook dan kan ik op structurele of incidentele basis ondersteuning bieden.